הנחיות בעברית של כללי ציטוט שונים

הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA מתוך ה-Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010 בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים

מדריך לרישום ביבליוגרפי מאת המכללה האקדמית של בית ברל, עם דוגמאות בעברית לסוגי חומר נבחרים עבור ציטוטים בסגנון APA.

דוגמאות, כולל דוגמאות בעברית, נמצאות בתדפיס: דוגמאות לכללי רישום של ASR

כללי האזכור האחיד - כללים שגובשו על ידי צוות משותף לכתבי העת "משפטים", "משפט וממשל", "מחקרי משפט" ו"עיוני משפט" ומוצאים לאור על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.