כללי ציטוט וקיצורים בפקולטה למשפטים

כללי האזכור האחיד
כללים שגובשו על ידי צוות משותף לכתבי העת "משפטים", "משפט וממשל", "מחקרי משפט" ו"עיוני משפט" ומוצאים לאור על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

כללי הציטוט
בכתב העת "דין ודברים"בהוצאת הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה, הקישור לכללי הציטוט בתחתית הדף.

* לפני עריכת הרשימה הביבליוגרפית, יש לברר מהם כללי הציטוט הנדרשים על ידי המרצה בקורס
** להגשת מאמרים לפרסום בכתבי עת ספציפיים, יש לבדוק מהם כללי הרישום הביבליוגרפי הנדרשים על-ידי אותו כתב-עת.

ציטוט מקורות לועזיים
The Bluebook: a uniform system of citation - KB982.12.B58 2015
המהדורה החדשה נמצאת בדלפק השמורים. מהדורות קודמות באוסף המשפטים.

 

Basic Legal Citation
אתר המכיל חלקים מה-BlueBook באופן מקוון.

Blue Tips
באתר תשובות קצרות לשאלות שהופנו למערכת ה-BlueBook

 

קיצורים

קיצורים משפטיים בעברית

Bluebook Abbreviations of Law Review Titles

Cardiff Index to Legal abbreviations