כללי הרישום הביבליוגרפי בחוג לבריאות נפש קהילתית

הספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה-APA נמצא בספרייה:
2010.Publication Manual of the American Psychological Association .6th ed. Washigton, DC: American Psychological Association

מידע מפורט מקוון אפשר למצוא באתר ה- APA בקישור זה.

הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA, מתוך ה- Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010 בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים

לומדה לשימוש בכללי הרישום הביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Long Island

הסברים ודוגמאות לציטוט ביבליוגרפי לפי כללי ה - APA באתר של Purdue University

דוגמאות ותבניות לכ- 500 סוגי מקורות שונים לפי המהדורה ה-6 של ה-APA מאתר -  University at Albany

דוגמאות והסברים לציטוט ביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Queensland