כללי הרישום הביבליוגרפי בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון

כללי הרישום הביבליוגרפי להיסטוריה של המזרח התיכון הם המוצעים בספר:
שמיר, שמעון, שפר, מירי. 2002. מדריך לכתיבה בנושאי המזרח התיכון ואפריקה מהד' חדשה. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.