כללי הרישום הביבליוגרפי בחוג לניהול מידע וידע

בחוג לניהול מידע וידע אפשר להשתמש בכל אחד מכללי הרישום הבאים, אך:
1. יש להקפיד על אחידות.
2. לפני עריכת הרשימה הביבליוגרפית, יש לברר מהם כללי הציטוט הנדרשים על ידי המרצה בקורס.
3. להגשת מאמרים לפרסום בכתבי עת ספציפיים או לכנסים, יש לבדוק מהם כללי הרישום הביבליוגרפי הנדרשים על-ידי אותו כתב-עת או כנס.

APA

הנחיות בעברית לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA מתוך ה-Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010 בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים

מדריך לרישום ביבליוגרפי מאת המכללה האקדמית של בית ברל, עם דוגמאות בעברית לסוגי חומר נבחרים עבור ציטוטים בסגנון APA.

הספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה-APA נמצא בספרייה:
2010.Publication Manual of the American Psychological Association .6th ed. Washigton, DC: American Psychological Association

מידע מפורט מקוון אפשר למצוא באתר ה- APA בקישור זה.

הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA, מתוך ה- Publication Manual of the APA, 6th edition, 2010 בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים

לומדה לשימוש בכללי הרישום הביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Long Island

הסברים ודוגמאות לציטוט ביבליוגרפי לפי כללי ה - APA באתר של Purdue University

דוגמאות ותבניות לכ- 500 סוגי מקורות שונים לפי המהדורה ה-6 של ה-APA מאתר -  University at Albany

דוגמאות והסברים לציטוט ביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Queensland

 

Harvard

דוגמאות בעברית נמצאות בתדפיס (המידע באדיבות החוג לגיאוגרפיה).

הנחיות לשימוש מאונברסיטת אדלייד
https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/sites/default/files/docs/harvard-referencing-guide.pdf

 

ACM

דוגמאות ראו כאן (יש לגלול לתחתית העמוד): http://www.acm.org/publications/article-templates/word-style-guide

דוגמאות בתחתית העמוד: http://www.acm.org/publications/article-templates/acm-latex-style-guide