כללי הרישום הביבליוגרפי בחוג לפיזיותרפיה

AMA

מדריך מפורט מאוניברסיטת ווטרלו
http://subjectguides.uwaterloo.ca/c.php?g=695555&p=4931905

מדריך מקוצר לציטוט לפי שיטת AMA - מהאתר של: British Columbia Institute of Technology
https://www.bcit.ca/files/library/pdf/bcit-ama_citation_guide.pdf

דוגמאות נוספות מהאתר של אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה
http://guides.lib.berkeley.edu/publichealth/amastyleguide

VANCUVER

הסברים ודוגמאות לרשום ביבליוגרפי בשיטת Vancouver מאוניברסיטת Monash 

מדריך מפורט מImperial College of London 
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf