גניבה ספרותית - פלגיאת

גניבה ספרותית היא פרסום דברים של מישהו אחר בשם עצמך.
"כאשר אתם משתמשים בעבודות של אנשים אחרים ומציגים את הרעיונות שכתובים שם כשלכם - זוהי גניבה ספרותית (פלגיאת), הנחשבת לעבירה אקדמית חמורה, ולפגיעה בזכויות יוצרים"
"יושר אקדמי הינו עקרון בסיסי בכל עבודה מחקרית - אם הנכם מעתיקים, או מנסחים במילים אחרות רעיונות או דעות שנלקחו ממקור מידע אחר, יש לציין זאת בצורה מפורשת."
לקוח מתוך הלומדה לאוריינות מידע.
הדרך להימנע מגניבה ספרותית היא על ידי ציטוט המקור בו השתמשת. כלומר, יש לציין במפורש את הוגה/ כותב הרעיון או היצירה, שאינם שלך.
סוגי המקורות אותם יש לצטט:
טקסט מתוך כתב עת, ספר עתון, שיר, תוכנית טלויזיה, סרט, דפי ווב, תוכנת מחשב, מכתב, פרסומת.
מידע שהתקבל בריאיון או שיחה עם אדם אחר, פנים אל פנים, בטלפון או בכתב.
תרשים, איור, טבלה, תמונה או כל חומר ויזואלי אחר.
שימוש חוזר בכל מדיה הזמינה אלקטרונית, כולל תמונות, אודיו, וידאו או מדיה אחרת.

מקורות:
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/01/
http://www.plagiarism.org