כללי הרישום הביבליוגרפי בחוג לעבודה סוציאלית

הנחיות בעברית לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA מתוך ה-Publication Manual of the APA: the official guide to APA style 2020 בהתאמה לעברית, מאת ספריית הקרייה האקדמית אונו.

 ספר המפרט באופן מלא את כללי הציטוט של ה-APA מתוך אוסף הספרייה. 
Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style 2020

מידע מפורט מקוון אפשר למצוא באתר ה- APA בקישור זה.

הנחיות לרישום מקורות (כולל דוגמאות) על-פי הנחיות ה-APA, מתוך ה- Publication Manual of the APA: the official guide to APA style 2020 בהתאמה לעברית, מאת ספריית אורנים

לומדה לשימוש בכללי הרישום הביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Long Island

הסברים ודוגמאות לציטוט ביבליוגרפי לפי כללי ה - APA באתר של Purdue University

דוגמאות ותבניות לכ- 500 סוגי מקורות שונים לפי המהדורה ה-6 של ה-APA מאתר -  University at Albany

דוגמאות והסברים לציטוט ביבליוגרפי בשיטת APA מאתר אוניברסיטת Queensland