RefWorks

RefWorks הינה תוכנת אינטרנט לניהול ציטוטים ביבליוגרפיים, המאפשרת לייבא ציטוטים של מקורות מידע כגון: ספרים, מאמרים ואתרי אינטרנט, מתוך מבחר מאגרי המידע של הספרייה ולארגן אותם.
לאחרונה הושקה גרסה חדשה ומשופרת בעלת ממשק מודרני וקל לשימוש. הגרסה החדשה תפעל לצידה של הגרסה הקיימת. עם זאת, נכון לעכשיו הגרסה החדשה לא תומכת במסמכים שעריכתם החלה בגרסה הקודמת, לכן מומלץ לבצע את המעבר בסיום עריכת מסמך אחד ולפני תחילת עריכת מסמך חדש.

הגרסה הקלאסית - Legacy RefWorks

כניסה לחשבון קיים

הגרסה החדשה - New RefWorks

כניסה לחשבון קיים

למידע נוסף ניתן לצפות באתר הבית של New Refworks ובסרטוני הדרכה ב Youtube Channel

לתמיכה טכנית במערכת יש לפנות לחברת ExLibris לכתובת הדוא"ל המצורפת.