יצירת פרופיל חוקר

דליית נתוני פרסומים וציטוטים דורשת זיהוי מחברים מדויק. בעיות בזיהוי נוצרות במקרים של שינויי שמות, שוני בכתיב או בראשי תיבות של מחבר, או במקרה של חוקרים שונים עם שמות זהים.
המאגרים Scopus ו- Web of Science מציעים תהליך הרשמה העוזר לקשר בין חוקרים לבין פרסומיהם המכוסים במאגר. חוקרים רשומים יכולים להוסיף מידע על פרסומיהם שלא מכוסים באתר, אך לא יינתן שם ניתוח של נתוני הציטוטים לגבי פרסומים אלו. Google Scholar מציע הרשמה דומה, ומספק מידע על מספר הציטוטים לכל פריט בנפרד, ללא ניתוח מכליל.
מערכת ORCiD הוקמה בכדי לשמש מקום אחד בו ירכזו חוקרים נתונים אישיים על אודותיהם ויקבלו מספר מזהה ייחודי, באמצעותו יוכלו להתממש עם מאגרים ביבליומטריים שונים. אפשר, למשל, לנהל את פרופיל ה-ORCiD ישירות מאתר Scopus (כאן) ולקשר את פרופיל החוקר ב- Web of Science מה- ResearcherID לפרופיל ה-ORCiD.