חדש במפתח חיפה למאמרים

עדכון אחרון: יוני 2020

כתבי עת חדשים במפתח:

מחקרי רגולציה - מחקרי, שפיט. 
כתב עת של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, עוסק בסוגיות בממשק שבין כלכלה למשפט ואשר נוגעות למשק בישראל, מתוך חזון ללבן בעיות משקיות, לחדד את השיח הביקורתי ולקדם את טיוב הרגולציה.

ילדות: עיון ומחקר בתרבות ילדים - מחקרי, שפיט. 
כתב עת בהוצאת המכללה האקדמית גורדון, עוסק בעיון ובמחקר בתרבות הילדים: ספרות. איור, קולנוע, תיאטרון ועוד.

חוסן לאומי, פוליטיקה וחברה - מחקרי, שפיט. 
כתב עת העוסק בחוסן הלאומי על היבטיו הרבים והמגוונים.

צריך עיון – חשיבה והגות חרדית - כתב עת פופולרי 
כתב-עת חרדי דיגיטלי המוקדש למחשבה תורנית-הגותית. מטרת כתב-העת היא לפתח דיון מעמיק בסוגיות חברתיות ותורניות הצריכות עיון.

קבצים חדשים במפתח:

"צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח" בעריכת: חגית בוני-נח, שלי נתן, סיגל בן-רפאל גלנטי. הספר " צעירים בישראל: מחקר ועבודת שטח" הינו מסמך העוסק באופן מפורט ומעמיק בנושא הצעירים בישראל. הספר כולל 17 מאמרים פרי עטם של מיטב אנשי אקדמיה ושל אנשי מקצוע העוסקים בנושא זה וחוקרים אותו בישראל. המאמרים מציגים ידע חדש מהשטח ומהמחקר האקדמי בחמישה שערים: המאפיינים והרקע התיאורטי על אודות צעירים בישראל, אבני הדרך בהתפתחות נושא הצעירים בישראל, צעירים במצבי סיכון, מחקרים על אודות צעירים בישראל במגוון תחומי חיים ויישום של תכניות ועבודת שטח עם צעירים.

מפגשים בעולם הבריאות: מטפל, מטופל ומה שביניהם. בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס. 
הספר מפגשים בעולם הבריאות בוחן את הגורמים השונים המשפיעים על איכותו ומשמעותו של המפגש בין מטפל למטופל. למפגש מהותי זה, המתרחש אינספור פעמים ביום, נודעת השפעה רבה על הטיפול ועל חוויית המטופל והמטפל כאחד, ומכאן חשיבותו. המאמרים המכונסים בספר מציגים את המרחב הטיפולי על מגוון היבטיו, תוך בחינה מעמיקה של השחקנים בזירה, רכיבי המפגש הטיפולי והשלכותיו. זהו כלי לימוד מקיף ומעמיק, המיועד לסטודנטים ולאנשי הצוות הטיפולי ממקצועות הבריאות השונים, לקובעי מדיניות ומקבלי החלטות בתחום הבריאות ולציבור הרחב המבקש להרחיב את ידיעותיו על עולם הבריאות בראשית האלף השלישי.

נושאים חדשים במפתח:

מחלת הקורונה COVID-19 (Disease)

שוק שחור Black market

הורים ביולוגיים ‬ Birthparents

פשטות ‬ Simplicity

עקירה (פסיכולוגיה) ‬ Displacement (Psychology)