מנוי יקר,

אנו שמחים להודיעך כי החל מתאריך 1 בינואר 2011, מפתחיפה למאמרים בעברית של אוניברסיטת חיפה
(IHP)
יהיה זמין בעבורך בגרסה חדשה ומתקדמת.

אתה מוזמן לעבור לגרסה החדשה מכאן, או לחכות 30 שניות למעבר אוטומטי לגרסה החדשה.
מערכת מפתחיפה,
אוניברסיטת חיפה - הספריה

Dear Subscriber,

We are pleased to inform you that as of 1 January 2011,
the University of Haifa's Index to Hebrew Periodicals (IHP)
will be available to you in a new, advanced format.

You may switch to the new version via this link, or wait 30 seconds to be connected automatically.

Index to Hebrew Periodicals staff,
University of Haifa Library