Home

12f c

 

nextpic backbutton backpic
"משוטטים" יהודיים:
ולשם האיזון, לא רק "משוטטים ערבים" אלא גם יהודים.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Jewish loiterers.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.