Home

12v b

 

nextpic backbutton backpic
צריח מסגד:
נראה כי מדובר בג'אמי אל-בחרי (מסגד הים) בטבריה, במהלך העבודות לשיקומו ולבניית הטיילת לאחר הצפת טבריה בשנת 1934.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: A minaret.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.