Home

13f a

 

nextpic backbutton backpic
חרדים בירושלים:
התמונה צולמה, ככל הנראה, במרחק לא גדול משער יפו. ברקע נראים חומת העיר העתיקה ומבנים הסמוכים לשער.
[תודה לדניאל שני על עזרתו בזיהוי התמונה].

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Jerusalem Jews.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.