Home

14f a

 

nextpic backbutton backpic
החורש:
חריש בעזרת זוג בעלי חיים: נראים כפרה וחמור, בשטח טרשי קשה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: The plouhman.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.