Home

19f a

 

nextpic backbutton backpic
גרוטאות רכבת בחיפה:
גרוטאות של 'רכבת ארץ-ישראל' בחיפה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום: Haifa train wreck.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.