Home

19v a

 

nextpic backbutton backpic
אל חמה (חמת גדר):
העיירה אל-חמה ומאהל חיל הספר והצבא הבריטי - במבט מצפון מזרח; נראים מורדות רמת אם-קיס ותוואי נהר הירמוך. המבנה בתחתית התמונה משמאל הוא מבנה תחנת הרכבת של מסילת חיפה-דרעא.

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.