Home

2f b

nextpic backbutton backpicחורש בהר הכרמל:
שדרות הצבי בכרמל המרכזי, מכיוון רחוב קלר כלפי מערב; עצי האורנים ניטעו וטופחו על ידי הגרמנים תושבי שכונת 'כרמלהיים', אותה בנו כשכונת נופש ובתי קיץ למן 1888. העצים דוללו במהלך השנים עקב סלילת הרחוב ובנייה לצידו, אך מהווים עדיין את השדרה היפה ביותר בחיפה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Forest of Mount Carmel

שנת הצילום: 1938.

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.