Home

3v b

 

nextpic backbutton backpic

 

"גייסות, לא עדר כבשים":
הומור אינטימי של הצלם ומפקדו בהקשר הצפיפות על האניה מובילת הגייסות למלטה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Troop not cattle-ship

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.