Home

4v a

nextpic backbutton backpic

אסירים ערביים בעבודות ציבוריות:
אתר לא מזוהה בו עסקו אסירים בתקופת המרד הערבי בסלילת דרכים ובעבודות ציבוריות.

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.