5f c

 

nextpic backbutton backpic

עין חרוד:
הצלם זיהה כ'ליד חיפה', אך נראה יותר דומה לאזור המלאכה והתעשיה של עין חרוד בקירבת כביש עפולה-בית שאן.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Near Haifa.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.