6f c

 

nextpic backbutton backpic

קבוץ מזרע:
זוהה בטעות על ידי הצלם כ'עין חרוד', אך מגדל המים בתמונה הוא זה של מזרע, ומצוי גם בימינו כאתר לשימור במרכז הקיבוץ. הר תבור נראה ברקע מכיוון צפון-מזרח.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Ain Charod.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.