Home

7f a

 

nextpic backbutton backpic

קבוץ גבת:
הצלם זיהה בטעות את היישוב כנהלל, אך מדובר בקיבוץ גבת. התמונה צולמה ככל הנראה ממגדל המים של גבת, ונראים בה מימין בית המדגרות, צריף מחסן הבגדים, אחריו המקלחת המשותפת ובית הקומותיים הוא חדר האוכל ובית ה'טיפול' (מרפאה). היישוב המרוחק מעט מגבת הינו קבוצת רמת דוד, ומימין במרחק פרדסי נהלל. הרכס באופק הוא הר הכרמל ששיאו בצד שמאל (דרום) הינה קרן כרמל (המוחרקה) ; תודות למר עופר אבידב מנהלל על הסיוע בזיהוי נקודת הצילום בגבת.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Nahalal.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.