Home

7f b

 

nextpic backbutton backpic
דגניה א':
''הבית הגדול'', נבנה ב-1925 על ידי אדריכל ריכרד פסובסקי (אביו של השחקן והבמאי יוסף מילוא), שותפו של אדריכל יוסף ברלין; שימש כבית המגורים השני של דגניה, ומופיע גם על 'בול הטנק מדגניה' של יום העצמאות תשי''ב; מצולם גם באלבום: 'דגניה בת 70'.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Minlunrar.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.