7f c

 

nextpic backbutton backpic
ניר דוד:
הצלם זיהה בטעות את ניר דוד, כעין גב; זוהי תמונה 'קלאסית' של קיבוץ 'חומה ומגדל' תל-עמל (ניר דוד) שנוסד בדצמבר 1936 בעמק בית שאן; ברקע -הרי הגלבוע, ובתחתית נחל עמל (עאצי) הזורם כיום בלב הקיבוץ.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Ein Geb.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.