8f a

 

nextpic backbutton backpic
חניתה (תחתית):
מאהל חניתה (תחתית), היה נקודת האחיזה של יישוב 'חומה ומגדל' ראשון ליד הגבול עם לבנון. ה'עליה' לחניתה ב - 21 במרץ 1938 היתה אירוע מכונן ומתוקשר היטב, בו השתתפו מאות אחדות של נציגי תנועות התיישבות ומפלגות מכל רחבי הארץ, בטרם נקבעה זהות מתיישבי הקבע למקום. המאחז שכן על גבעה נמוכה ממזרח לכפר אל-באסה, כיום בחניון קק''ל סמוך לעיירה שלומי; בראשית אפריל 1938 נפרצה דרך לפסגת הרכס, ל'בית האבן' בו שוכן כיום מוזיאון 'חומה ומגדל'; לידו החלה להיבנות חניתה עילית, היא אתר הקיבוץ הנוכחי. במחנה הנראה בתמונה גרו מאבטחי היישוב ולימים התקיימו בו קורסים של ה'הגנה'.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Hanita.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.