Home

9v a

 

nextpic backbutton backpic

חולות מדבר (?):
הצלם הגדיר כחולות מדבר, אך המראה הוא של דיונות חול חופיות; בחלק הימני העליון מופיע רכס הרים שנראה דומה להר הכרמל, וייתכן שאלו חולות מפרץ חיפה, שרק ב-1931 החלה בו פעילות בנייה.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Sands o' the desert.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.