Home

10v d

 

nextpic backbutton backpic
הר כנען:
לא ברור מקור השם בו בחר הצלם - 'קיניארד'?; התמונה מציגה את מראה צפת מכיוון צפון-מערב לעיר, כנראה ממדרון הר כנען באזור מושב ביריה - עין זיתים הישנה; נראית פסגת ה'פטמה'- גן המצודה במרכזה של העיר, ורובעי מגורים שעוטרים אותה: מימין הרובע היהודי ומשמאל גלישת העיר לכיוון שכונת חרת-אל-אקראד הערבית; המכלול הגדול מוקף הגדרות במדרון הצפוני מערבי של העיר הינו בית החולים של המיסיון הבריטי, לימים 'בית בוסל'; נראה גם הכביש הראשי מעכו לצפת למרגלות עמדת הצלם, וממנו מסתעפת דרך העפר העוקפת את העיר מצפון ומערב לכיוון הרובע היהודי.

- כותרת הזיהוי המקורית של התצלום מתוך האלבום: Mount Kiniard.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.