11f d

 

nextpic backbutton backpic
פועל הכביש:
הפועל מוביל על פס עץ מריצה עם אבני מילוי לתשתית הכביש, ניתן לראות את העומק הנדרש לביסוס הדרך בקרקעות 'פעילות' שתנועתן סודקת את הכביש; מאחורי הפועל שורת בתים אחידה וצפופה, וקו רכס מוארך. ניתן לשער שמדובר בבנייה באזור מפרץ חיפה, אולי בקרית חיים או קרית מוצקין.

- התמונה לא זוהתה במקור על ידי הצלם.

שנת הצילום: 1938

חלק מתמונות אלבום הקורפורל נושאות תגיות המתארות את התמונות ומזהות את המקומות המצולמים בהן. התמונות זוהו מחדש ותוארכו על ידי פרופ' יוסי בן-ארצי (החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה) במסגרת מחקרו.