(5:25) צפיה בפריטי מידע, מיונם והדפסתם

(2:47) עריכת פריטים במרוכז

(3:28) חיפוש מתקדם ושימוש באינדקסים

(2:51) My List יצירת

(2:24) איתור פריטים כפולים

(1:36) עריכת סגנונות ציטוט

(2:39) עבודה לא-מקוונת

דרכים נוספות לייבוא פריטים למאגר

(3:56) RSS ייבוא פריטים באמצעות התראות

(4:11) RefGrab-It - ייבוא נתונים ביבליוגרפיים של פריטים מאתרי אינטרנט

(2:47) יצירת קובץ גיבוי