Home


nimoy new top
מעניין אותי אשמח לפרטיםמרבית הקורסים יתקיימו בשנה הראשונה ללימודים (בשנה השנייה - תזה/פרקטיקום).

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע.

אפשרות למסלול מחקרי עם תזה, או למסלול ללא תזה (עם עבודת גמר מעשית).


nimoy new bullet  כלי ביג דאטה (נתוני עתק) לניתוח התנהגות משתמשים
nimoy new bullet   יכולות חיפוש במאגרי מידע, מנועי חיפוש, מדיה חברתיים ומקורות הרשת הנסתרת (Deep Web)
nimoy new bullet   עולם המידע והספריות במאה ה21: טכנולוגיות, ארגון, שימור ואחזור מידע
nimoy new bullet   היכרות עם סטנדרטים מובילים בתחום הדיגיטציה, אירכוב ושימור המידע
nimoy new bullet   מיומנויות מידע וידע בתעשיות ההייטק (כולל כלים לפיתוח תקשורת פנים ארגונית)
nimoy new bullet   כלים למדידה והערכה של שירותים ומידע
nimoy new bullet   אינטראקציה בין מערכות ידע ובני אדם


התכנית מיועדת לעובדים ועובדות בתחומי המידע והידע, או למי שמעוניינים להשתלב בעבודה במרכזי מידע, מרכזי תרבות, ספריות, ספריות דיגיטליות ואוצרות דיגיטלית, ארגוני היי טק, ארגונים פרטיים, ארגוני המגזר השלישי, מוסדות חינוך, מוסדות ממשלתיים ועוד.

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' אנה עובדיה, רכזת התוכנית: aweber@univ.haifa.ac.il