צוות הערכה

צוות הערכה הוקם בספרייה בשנת 2007 מתוך מטרה לבחון ולהעריך את איכות שירותי הספרייה בעיני המשתמשים.
לצורך כך בוצעו (ומבוצעות) פעולות שונות הכוללות: סקרים, מבדקים וקבוצות מיקוד, שבחנו היבטים שונים של שירותי הספרייה: הסביבה הפיסית, זיהוי צרכי המשתמשים, בחינת האוספים, בחינת ממשקי הגישה לתכנים והשירותים הניתנים על ידי הספרייה מתוך הספרייה ומרחוק.

האתר מתעדכן באופן שוטף והוא מרכז את הפעילויות השונות שבוצעו על ידי הצוות וכן, מצגות סקירות מאמרים ועוד.

עדכון אחרון: אוקטובר 2018