צוות הערכה

אתם בקשתם... אנחנו עושים מאי 2012

בשנים האחרונות בוצעו על ידי הספרייה פעולות להערכת איכות שירותיה בעיני משתמשיה מקרב אוכלוסיית
האוניברסיטה.

פעולות ההערכה כללו סקרים, מבדקים וקבוצות מיקוד שבחנו היבטים שונים של שירותי הספרייה:
הסביבה הפיסית, זיהוי צרכי המשתמשים, בחינת האוספים, בחינת ממשקי הגישה לתכנים והשירותים הניתנים
על ידי הספרייה מתוך הספרייה ומרחוק.

מצורפת לעיונכם מהדורה חדשה אודות הפעולות שנקטה הספרייה בהמשך לבקשות שעלו מפעולות אלה
ובהמשך ליוזמות הספרייה.
 
 אתם בקשתם...                                אנחנו עושים
 חדרים לעבודה בקבוצות  
  הועמדו לרשות הקהל חדרים נוספים לעבודה בקבוצות.
  עם פתיחת קומת הכניסה המשופצת לספרייה הועמדו
  לרשות הקהל חדרים נוספים לעבודה בקבוצות.
 
 
 מקומות לעבודה שקטה
 
  
באולם הקריאה השקט בקומת ה-0 באגף החדש של  
  הספרייה מקומות לעבודה עצמאית ושקטה ובנוסף עם     
  פתיחת קומת הכניסה המשופצת הועמדו לרשות הקהל
  מקומות ישיבה רבים לעבודה עצמאית ושקטה.

   
 
  שקט בספרייה
 
  הוגברה האכיפה על שמירת השקט בספריה:
  נוספו לסיורי שומרי הספריה גם "סיירי שקט" מאגף
  בטיחות באוניברסיטה.
  הסיירים מסיירים בספריה מספר פעמים ביום,
  מעירים לקוראים שאינם שומרים על השקט והניקיון 
  ובמידת הצורך מוגשים תלונות לוועדת משמעת/
  ברירת קנס.

    
   

גישה קלה למערכות הספרייה
 
   
  בגרסה החדשה של מערכת "חיפושאחד" באתר הספריاה
  ניתן להגיע כעת גם למאמרים באנגלית בנוסף לספרים,
  מאמרים בעברית, תמונות, מפות, וידאו ומאגרי מידע.

 
 
 מחשבים ניידים לעבודה בספרייה
 
  
 
נוספו חמישה מחשבים ניידים נוספים לרשות תלמידי
  האוניברסיטה והסגל. סך כל המחשבים הניידים הניתנים
  להשאלה עומד בשלב זה על כעשרה מחשבים.
  המחשבים ניתנים להשאלה ל-4 שעות מדלפק השאלה.

   


הוזלת מחירי השאלה בין-ספרייתית  

  
   מחירי השאלה בין ספרייתית הוזלו החל מינואר 2012 
   כמפורט:

  תעריף הזמנת מאמר סרוק מספרייה בארץ עומד כעת על 
  15 ש"ח (במקום 18 ש"ח)
  תעריף הזמנת מאמר סרוק מספרייה בחו"ל עומד כעת על
  60 ש"ח (במקום 90 ש"ח)
  הספריה מסבסדת את התעריפים החדשים שהופכים את
  רוב שירותי השאלה בין-ספרייתית שהיא מציעה לזולים 
  בארץ.

 
 
קיצור תורי המתנה בדלפקי השירות 
  
  אחוד דלפקי השירות בספרייה (יעץ וכתבי-עת) הביא
  לחלוקה יעילה יותר של התור בין נותני השירות.

   
 
גישה לטקסט מלא גם בעברית
 
    
  
מתבצע פרוייקט לאומי של סריקת כתבי עת בעברית
  ופרסומם  במאגר JSTOR
  
  ייסרקו כתבי-העת האקדמיים המרכזיים למחקר ולהוראה
  מתחילת הוצאתם לאור ועד שלוש - חמש שנים
  אחורה
מהיום.
  עד כה נסרקו הכרכים של כתבי-העת הבאים: מגמות, אופקים
  בגיאוגרפיה, ציון ותרביץ.
   
  פתרון  בעיית הדפסה

   
  בראשית שנה"ל תשע"ב הוחלפו כל המדפסות הציבוריות
  בספרייה.

 

 

  שיפור השילוט

 
 עם פתיחת קומת הכניסה המשופצת בספרייה, 
 יועמדו שלטי התמצאות חדשים ומעודכנים.

 

 

מכונות שתייה וחטיפים


  
  הוצבו מכונות לשתייה קרה, חמה וחטיפים בקומה ה- ס
  באגף החדש ליד אולם הקריאה.