צוות הערכה

אתם בקשתם...אנחנו עושים 2010

במהלך השנתיים האחרונות בוצעו על ידי הספריה פעולות להערכת איכות שירותיה בעיני משתמשיה מקרב
אוכלוסיית האוניברסיטה.

פעולות ההערכה כללו סקרים, מבדקים וקבוצות מיקוד שבחנו היבטים שונים של שירותי הספריה:
הסביבה הפיסית, זיהוי צרכי המשתמשים, בחינת האוספים, בחינת ממשקי הגישה לתכנים והשירותים הניתנים
על ידי הספריה מתוך הספריה ומרחוק.

קבוצות המשתמשים שהיו שותפות לפעילות זו כללו את אנשי הסגל האקדמי, עוזרי ההוראה, הדוקטורנטים,
הסטודנטים לתואר שני וראשון ואת אנשי הסגל המנהלי.

הטבלה המצורפת מציגה את הצעדים שנקטה הספריה בעקבות הבקשות השונות
שעלו מפעילות ההערכה המגוונת שנערכה בספריה בתקופה זו.

 אתם בקשתם...  אנחנו עושים
 ספרייה שקטה  
 מתבצעים סיורי אכיפה. מתנהל קמפיין "שקט" להגברת  המודעות.

   
 חדר עבודה בקבוצות  
 הוקצה חדר לעבודה לעבודה בקבוצות במפלס השלישי בספרייה.
 בחדר: שולחנות עבודה, עמדת מחשב ומכונה לבקבוקי מים.

   
 עזרה באיתור ספרים על המדפים  
הותקנו טלפוני "עזרה" במקומות שונים  בספרייה. עובדי הספרייה בחולצות סגולות מסייעים באיתור ספרים בין המדפים.

   
  שיפור שילוט ההתמצאות בספרייה  
 נוספו שלטי התמצאות בין המדפים ושלטי הכוונה למדיה, כתבי-עת, שמורים והכניסה לספרייה.

   
 להכנס לספרייה עם תיקים  
 החל משנת הלימודים תשס"ט ניתן להיכנס  עם תיקים לספרייה. באגף החדש יוצבו לוקרים

   
 מערכת חיפוש אחת לכל המידע הספרייתי  
 הושקה מערכת חדשה "חיפוש אחד" לספרים, מאמרים, תמונות, מפות, וידאו ומאגרי מידע.

   
  אתר ספרייה ידידותי וקל לשימוש  
 עם תחילת שנת הלימודים הנוכחית הושק אתר ספרייה חדש

   
 להתחבר בקלות למערכות הספרייה  
 החל מסמסטר ב' אגף מחשוב יעמיד לרשות המשתמשים שיטת התחברות קלה ופשוטה.

   
 להמשיך ברכישת ספרים וכתבי-עת  
 הספרייה פועלת לרכוש מהתקציב העומד לרשותה ככל האפשר. לאחרונה נרכשו:
 ארכיוני כתבי-עת אלקטרוניים של מו"לים מובילים בעולם הפרסום האקדמי.
 מאגר של נתונים סטטיסטיים של ה- OECD
 מתרומה של המרכז ללימודי גרמניה ואירופה
 חבילות של ספרים אלקטרוניים.

   
 שירות יעץ מתקדם  
 שירות יעץ מתמחה - יעץ 1X1 מוצע לסטודנטים לתארים מתקדמים ולאנשי סגל

   
 גישה למשאבי הספרייה דרך גוגל  
 משאבי הספרייה זמינים דרך גוגל סקולר

   
 שקעים נוספים למחשבים ניידים  
 נוספו עשרות נקודות ברחבי הספרייה

   
 להוסיף מחשבים  
 נוספו מחשבים במקומות שונים בספרייה כולל בחדר עבודה בקבוצות החדש
 ניתן לשאול מחשבים ניידים לשימוש בספרייה

   
 מאמרים בטקסט מלא בעברית  
 הספרייה החלה בסריקה של כתבי-עת בעברית במסגרת פרוייקט לאומי

   
 ידוע על משאבי הספרייה  
 הותקן לוח אלקטרוני המיידע על שירותי הספרייה השונים. מידע על הספרייה ניתן למצוא גם בבלוג, בפייסבוק ובטוויטר.

   
 מכונה לבקבוקי מים  
 הותקנה מכונה בחדר לעבודה בקבוצות בקומה השלישית בספרייה

   
 מענה לשאלות מחשוב  

 עם המעבר לאגף החדש יוקם Help Desk לסיוע  בשאלות טכניות

   
 ריהוט נוח וחלל מסביר פנים  
במהלך השנה הקרובה יאוכלס האגף החדש של הספרייה וישופץ מבנה הספרייה הנוכחי לנוחיות המשתמשים

   
 לקצר תורי המתנה ביעץ  
 באגף החדש של הספרייה יאוחדו דלפקי השירות וספרנים רבים יותר יועמדו לרשות המשתמשים
 ניתן להשתמש בשירותי יעץ מרחוק, בטלפון, בדוא"ל ובצ'אט


   
 להוזיל עלויות הזמנת פריטים מספריות אחרות  

הספרייה בודקת מודלים להוזלת עלויות השאלה בין-ספרייתית לקראת שנה"ל הבאה.