צוות הערכה

אתם בקשתם...אנחנו עושים 2013

לעיונכם מגוון פעולות שערכה הספרייה במהלך שנת 2013 בהמשך לבקשות שעלו ממשתמשי הספרייה ובהמשך
ליוזמות שונות של צוות הספרייה.


בטבלה היבטים שונים הנוגעים לסביבה הפיסית, זיהוי צרכי המשתמשים, בחינת האוספים, בחינת ממשקי הגישה
לתכנים והשירותים
הניתנים על ידי הספרייה מתוך הספרייה ומרחוק.

כתבו לנו: libmaster@univ.haifa.ac.il

 אנחנו קשובים...  ועושים...
 חדרי דיונים וחדרים לדוקטורנטים/חוקרים  
 הוספנו חדרי דיונים ואזורים לעבודה משותפת.
 יעדנו חדרים לדוקטורנטים וחדר לחוקרים.
 הפעלנו מערכת ממוחשבת להזמנת חדרי דיונים
 והזמנת חדרים לדוקטורנטים/חוקרים.

 מידע נוסף:  מיקום החדרים
 
 cccc  
 ספרייה שקטה  
 הרחבנו את הפעילות לשמירה על השקט
 בספרייה ליצירת  תנאי לימוד נעימים.
 אנו מבצעים סיורים מספר פעמים ביום 
 בכל אגפי הספרייה.
 
 cccc  
 אוכל ושתייה בספרייה  
 יעדנו "פינות אוכל" באגף הצפוני בהן מותר
 לאכול ולשתות. בקרוב יפתח "קפה ספרייה"
 בקומת ה – 0 באגף הדרומי.
 
 בבב  
 גישה קלה למאגרי מידע  
 הקלנו על הגישה למאגרי המידע - עבור רוב מאגרי  המידע לא נדרשת עכשיו הזדהות בקמפוס או לאחר
 תהליך התחברות מהבית. דרישת ההזדהות
 מוגבלת למספר קטן של מאגרי מידע בלבד.
 
נננ  
 הרחבת גישה לטקסט מלא בעברית  
 אנחנו ממשיכים להרחיב את הגישה לטקסט מלא  למאמרים בעברית ( דרך המפתח למאמרים
 בעברית -IHP).
 
נננ  
 הדרכת ספרייה מקוונת חדשה
 פיתחנו והעמדנו לרשותכם הדרכה מקוונת על
 השימוש בספרייה במערכת MOODLE אשר
 תעמוד לרשותכם במשך כל שנות לימודכם.
 
נננ  
 שיפור ציוד המחשוב  
 שיפרנו את ציוד המיחשוב וההדפסה ברחבי
 הספרייה. ניתן להדפיס גם באמצעות כרטיס אשראי.
 בקרוב ניתן יהיה לשלוח הדפסות ממחשבים ניידים/  טאבלטים דרך WiFi
 הוספנו אפשרות להשאלת טאבלטים בנוסף
 למחשבים ניידים.
 
נננ  
 ידוע ונראות אוספים  
 מיקמנו את תצוגת החוברות החדשות של
 כתבי העת בעברית באגף המרכזי ליד דלפק היעץ.

 ריכזנו דוחו"ת וסקרים ארכיאולוגיים במתחם
 המדיה.
 
נננ  
 עדכון מדיניות הקנסות  
 עדכנו את מדיניות הקנסות* מעתה יגבו קנסות
 רק על איחור בהחזרת ספרים מוזמנים
 או על איחור בהחזרת ספרים שנובע
 מתום זכויות הקוראמידע נוסף על שירותי השאלה.

*למעט אוספים מיוחדים: אוספי מדיה ושמורים
 
נננ  
 צבע ועניין  
 אנחנו מציגים תערוכות מתחלפות בנושאים שונים  ומארגנים ארועים תרבותים מגוונים. מידע נוסף