חברי צוות הערכה

ד"ר לין פורת      ראשת תחום השאלה בין-ספרייתית וצוות הערכה

נעמי גרידינגר     מנהלת הספרייה 

ד"ר ורדית גרבר  ראשת מנהל הספרייה

מיכל גרשטיין      ראשת תחום שירותי השאלה ואיתור

שרון שפירא       ראשת תחום מטאדטה, ענף שירותים טכניים

קרן אלישע         יעץ משפטים

איריס אגרא       ראשת תחום אתרי הספרייה

ניר זינגר           ענף מערכות מידע ספרייתיות