סקירות מבלוג הספרייה

ספרני אוניברסיטת הרווארד מבקשים יעוץ מצוות הערכה בספרייה
צוות הערכה 1.12.15

תוצאות סקר שביעות רצון משירותי הספרייה ומשאביה 2014 
ד"ר לין פורת, יעל גולן ואיריס אגרא 6.3.14

שנת 2014 בספרייה. מבחר נתונים
8.1.15

כנס הערכת ספריות בינלאומי, יורק, אנגליה יולי 2013. דו"ח השתתפות
ד"ר לין פורת ראש צוות הערכה 18.8.13

תוצאות סקר שביעות רצון משירותי הספרייה ומשאביה. LibQUAL 2013 
9.7.2013

תוצאות סקר שימוש בספרייה 2011
ד"ר לין פורת, מיכל גרשטיין וצוות הערכה  28.7.11

הספרייה מסייעת בבניית פורטל האוניברסיטה
ד"ר לין פורת, נעמי גרידינגר וריקי גרינברג  3.1.2011

Library Assessment Conference -2010
ד"ר לין פורת ראש צוות הערכה

אתם בקשתם...אנחנו עושים
צוות הערכה + צוות שיווק  18.2.10

PM8 הכנס הבינלאומי השמיני מדידת ביצועים  בספריות  ומרכזי  מידע, 17-20 אוגוסט, פירנצה. כנס לווין של IFLA  
ד"ר לין פורת, ראש צוות הערכה 5.11.09

תודה על השתתפותכם בסקר שביעות רצון שערכה הספרייה! 
ד"ר לין פורת ראש צוות הערכה 7.6.09

קבוצות מיקוד לבדיקת היבטים הפיסיים של הספרייה וההתמצאות בה
ד"ר לין פורת ומיכל גרשטיין, צוות הערכה   6.4.09
 
מפגש פורום מנהלות ספריות בנושא הערכה
ד"ר לין פורת ומיכל גרשטיין, ועדת הערכה  27.1.09

תוצאות סקר LibQUAL
ד"ר לין פורת ראש צוות הערכה 7.1.09

מבדק התמצאות פיסית בספריה - Wayfinding
ד"ר לין פורת, צוות הערכה 29.12.08

תוצאות סקר שימוש בספרייה 
ד"ר לין פורת, צוות הערכה  3.11.08  

בספרייה - אתם משפיעים! 
צוות הערכה, 10.7.08

שאלון שימוש בספרייה
מיכל גרשטיין, צוות הערכה   26.6.08

סדנת הספרייה 
Performance Measurement in Libraries
ד"ר לין פורת וזהר ירסלב, צוות הערכה 8.4.08