Items filtered by date: אוגוסט 2018
חמישי, 16 אוגוסט 2018 03:27

לא רק בעברית

הספרייה שמחה מאוד לבשר על שילוב מאמרים בערבית במפתח המאמרים (IHP).
במסגרת הפרויקט החל צוות המפתח להכניס למאגר המידע כתבי-עת בשפה הערבית שיוצאים לאור בארץ. יש לציין כי כתבי-העת בערבית היוצאים לאור בישראל אינם ממופתחים ואינם מאונדקסים באף פלטפורמה אחרת. הפרויקט החל בפיילוט עם כתב-העת "אל-כרמל" בהוצאת החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה, בניסיון לבחון את תהליכי העבודה הנחוצים לשם כך. העובדה שהמאמרים כתובים בשפה הערבית הציבה אתגרים לא פשוטים והקשתה על שילובם במאגר שרוב התכנים בו הם בעברית. נדרשו התאמות רבות כדי שהמידע בשפות השונות יוצג נכון ויהיה ברור וקריא. בשל שילוב השפות נוצר צורך בשינוי כיוון השפה והוספת מידע באנגלית. בעקבות ההצלחה בשילוב "אל-כרמל" במאגר, הוחלט להרחיב את הפרוייקט לשבעה כתבי- עת נוספים בערבית שיוצאים לאור בארץ והם מחקריים ושפיטים. במקביל נעשתה פניה לות"ת והתקבל אישור עקרוני לכלול במודל התקצוב כתבי עת המתפרסמים בשפה הערבית ועומדים בקריטריונים. כתבי-עת אלו יכללו מעתה בדו"ח ששולחת הספרייה למודל התקצוב של ות"ת.

ihp-arabic
red bullet מימין לשמאל: יריב, נטע, מרי ומנהל יחד עם חלק מהחוברות בערבית