על התערוכה

פרויקט "מצלמים ספרייה" התחיל מיוזמה של הסטודנט נדב ביגלמן, תלמיד מדעי הרוח, שמצא את הספרייה כמקור השראה לצילומיו.
הספרייה החליטה להרחיב את היריעה ולהזמין את כלל קהילת האוניברסיטה - סטודנטים וחברי סגל, לצלם במרחבי הספרייה. ההיענות לקול קורא הייתה גבוהה.
מעניין לראות את הספרייה מנקודות המבט השונות של הצלמים שהשתתפו במיזם. כל אחד מהם פוגש את הספרייה "שלו".
תמונות של ספרים, מדפים ודמויות אנושיות, בצבעים ובשחור-לבן, בהרמוניה ובקונטרסט. הנוף בתוך הספרייה והנוף המשתקף ממנה כפי שנלכדו בעדשת המצלמה.
כל הצילומים שהתקבלו מוצגים באתר אינטרנט של הפרויקט.

בספרייה, מוצגת תערוכה של צילומים נבחרים. הצילומים המוצגים נבחרו ע"י צוות השופטים:
• פרופ' שרון פוליאקין – אוצרת האוניברסיטה וראש ביה"ס לאומנויות
• דר' יוחאי רוזן – החוג לתולדות האומנות
• מר שי איגנץ – החוג לאומנות - יצירה
• גב' ג'ני כרמל – צוות יישוג הספרייה


מכלל הצילומים נבחרו שישה צילומים שהשופטים חשבו שראויים לציון מיוחד:
1. חן חיה קפלוטו, שם התמונה: "לנון לנצח"                4. נירה פנסר
2. גור אלרועי                                                            5. רקפת קרוכמל
3. נדב ביגלמן                                                           6. רקפת קרוכמל