כל הצילומים שהשתתפו בתחרות

 

לאונרדו סבריני, חוג למוסיקה ורב תחומי שנה ג'
לאונרדו סבריני, חוג למוסיקה ורב תחומי שנה ג'
לאונרדו סבריני, חוג למוסיקה ורב תחומי שנה ג'
אלכסנדרה וולך-גרנדלובסקי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
ד"ר אריה גרוניק, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אריה גרוניק, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אריה גרוניק, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת האוניברסיטה הפתוחה
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
ארלט דניאל, דוקטורנטית, החוג להיסטוריה כללית
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
איאת נסאר, החוג לאומנות יצירה, הפקולטה למדעי הרוח
בתיה מזרחי, החוג ללימודים רב תחומיים, הפקולטה למדעי הרוח
בתיה מזרחי, החוג ללימודים רב תחומיים, הפקולטה למדעי הרוח
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
חן חיה קפלוטו, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
עדן אוריון, ראש תחום אתרים ומולטימדיה, אגף מחשוב ומערכות מידע
פרופ' גור אלרואי, החוג ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' גור אלרואי, החוג ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
פרופ' חגית הל-אור, החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
נדב ביגלמן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח
ניר זינגר, תואר שני בתכנית לפילוסופיה של המדע ורציונליות, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח
ניר זינגר, תואר שני בתכנית לפילוסופיה של המדע ורציונליות, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח
ניר זינגר, תואר שני בתכנית לפילוסופיה של המדע ורציונליות, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח
ניר זינגר, תואר שני בתכנית לפילוסופיה של המדע ורציונליות, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח
ניר זינגר, תואר שני בתכנית לפילוסופיה של המדע ורציונליות, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר נירה פנסר, החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אלסיה פולופנובה, תואר שני בחוג לציוויליזציות ימיות, הפקולטה למדעי הים
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
אורה זהבי, ספריית יונס וסוראיה נזריאן
רקפת קרוכמל, רכזת קמפוס ירוק
רקפת קרוכמל, רכזת קמפוס ירוק
רקפת קרוכמל, רכזת קמפוס ירוק
רקפת קרוכמל, רכזת קמפוס ירוק
רקפת קרוכמל, רכזת קמפוס ירוק
שרית ערב, תואר שני בחוג לניהול מידע וידע, הפקולטה לניהול
שרית ערב, תואר שני בחוג לניהול מידע וידע, הפקולטה לניהול
שרית ערב, תואר שני בחוג לניהול מידע וידע, הפקולטה לניהול
ד"ר שי לוי, המכון לאבולוציה ומערך אשכול
ד"ר שי לוי, המכון לאבולוציה ומערך אשכול
ד"ר שי לוי, המכון לאבולוציה ומערך אשכול
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
טוביה רותם, אגף מיחשוב ומערכות מידע, מחלקת תשתיות מיחשוב
צחי ברונשטיין, החוג ללימודים רב תחומיים, הפקולטה למדעי הרוח
יריב שגיא, עמית הוראה בחוג הרב-תחומי