כתבי עת באישור ות"ת

מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שנקבע על ידי ות"ת, מורכב מרכיב הוראה ומרכיב מחקר. מרכיב המחקר נועד לשקף את תפוקות המחקר של אוניברסיטה על-פי מדדים אובייקטיביים, והוא כולל מדד לפרסומים (היקף המאמרים המדעיים של חברי הסגל באוניברסיטאות) ומדד להשפעה המדעית המיוחסת למאמרים אלה (שנמדדת על-ידי ה Impact Factor של כתבי העת שבהם הופיעו המאמרים). לפיכך, תקציבי האוניבריסטאות מושפעים מבחירתם של החוקרים לגבי כתבי העת שבהם הם בוחרים לפרסם.

רכיב הפרסומים של ות"ת מבוסס על כתבי עת הנכללים במאגרים הבאים (עודכן על ידי ות"ת באוגוסט 2019):
1. Web of Science Core Collection - מאגר הכולל את האינדקסים הבאים:
Science Citation Index Expanded (SCIE); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (AHCI); Emerging Sources Citation Index (ESCI).
לבדיקה אם כתב עת מסויים נכלל במאגר. אפשר להוריד את רשימת כתבי העת בקישור הזה (נדרש רישום לאתר ללא תשלום).
2. PsycINFO - מאגר בתחום הפסיכולוגיה
3. Education Source - מאגר בתחום החינוך (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
4. ERIC - מאגר בתחום החינוך
5. מפתח חיפה - פרסומים בעברית ובערבית בכתבי עת שפיטים המופיעים במפתח חיפה (רשימת כתבי העת בקובץ pdf - הרשימה מעודכנת לחודש ינואר 2021 ומתעדכנת אחת לשנה)

ראו גם: הבהרות ות"ת בנושא רכיב הפרסומים במודל התקצוב – מעודכן לתש"פ (pdf)

* עד לאוגוסט 2019 נכללו ברשימה גם המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.
** אתר האינטרנט Ulrichsweb מאפשר לראות את רשימת האינדקסים (המאגרים) שבהם נכלל כל כתב-עת. לשימושכם: מדריך לשימוש ב-Ulrichsweb.