כתבי עת באישור ות"ת

מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שנקבע על ידי ות"ת, מורכב מרכיב הוראה ומרכיב מחקר. מרכיב המחקר נועד לשקף את תפוקות המחקר של אוניברסיטה על-פי מדדים אובייקטיביים, והוא כולל מדד לפרסומים (היקף המאמרים המדעיים של חברי הסגל באוניברסיטאות) ומדד להשפעה המדעית המיוחסת למאמרים אלה (שנמדדת על-ידי ה Impact Factor של כתבי העת שבהם הופיעו המאמרים). לפיכך, תקציבי האוניבריסטאות מושפעים מבחירתם של החוקרים לגבי כתבי העת שבהם הם בוחרים לפרסם.

רכיב הפרסומים של ות"ת (מעודכן לדצמבר 2022) מבוסס על כתבי עת הנכללים במאגרים הבאים:
1. Web of Science Core Collection - מאגר הכולל את האינדקסים הבאים:
Science Citation Index Expanded (SCIE); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (AHCI); Emerging Sources Citation Index (ESCI).
לבדיקה אם כתב עת מסויים נכלל במאגר. אפשר להוריד את רשימת כתבי העת בקישור הזה (נדרש רישום לאתר ללא תשלום).
2. Education Source - מאגר בתחום החינוך (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
3. HeinOnline - מאגר בתחום המשפטים (רשימת כתבי העת במאגר)
4. מפתח חיפה - רשימת כתבי העת בעברית ובערבית המוכרים למודל התקצוב של ות"ת הרשימה מתוקפת ע"י מכון סאלד עבור ות"ת ( תאריך עדכון אחרון אפריל 2024). 
נכון ל- 2024, אין עדכון חדש של ות"ת לגבי רשימת מאגרים זו.

ראו גם:
הבהרות בנושא רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת - מעודכן לתשפ"ג (pdf)
הבהרות ות"ת בנושא רכיב הפרסומים במודל התקצוב – מעודכן לתש"פ (pdf) 

* באוגוסט 2019 הוסרו מהרשימה המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.
* בדצמבר 2022 נוסף לרשימה מאגר HeinOnline והוסרו המאגרים PsycINFO (פסיכולוגיה) ו- ERIC (חינוך)

** אתר האינטרנט Ulrichsweb מאפשר לראות את רשימת האינדקסים (המאגרים) שבהם נכלל כל כתב-עת. לשימושכם: מדריך לשימוש ב-Ulrichsweb.