המבנה של מאמר אקדמי


 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Enzmann-ו Pincus


  1. Pincus G & Enzmann EV,
     Comparative behavior of
     mammalian eggs in vivo
     and in vitro. J Exp Med,
     1935;62:665-678.


  היחידה להפריה חוץ גופית, מחלקת נשים
  ויולדות, הטכניון, חיפה
  מרכז רפואי הלל יפה, חדרה

הרפואה
כרך 150 * חוברת 11 * נובמבר 2011
    [X]
 
כותרת


הכותרת של מאמר אקדמי מהווה בדרך כלל סיכום קצר במיוחד של תוכן המאמר. היא בדרך כלל כוללת מונחים טכניים הקשורים למחקר המוצג.

מחברים

במאמר אקדמי יופיעו שמות המחברים ושייכותם האקדמית/מקצועית. פרטי השייכות האקדמית/מקצועית עשויים להופיע לצד שמות המחברים, כמו בדוגמא הזו, או כהערת שוליים/הערה סופית במאמר. השייכות האקדמית מוצגת לשם הבהרת סמכותם של הכותבים והקשר שלהם למחקר המוצג במאמר. מסיבה זו, פעמים רבות מצוינת כתובת הדוא"ל של מחברי המאמר.
תקציר


התקציר הוא סיכום קצר של תוכן המאמר. הוא בדרך כלל כולל עד 250 מילים, תיאור של הבעיה והרקע שלה; תמצית של המחקר, הניסוי, או הטענה; וכן סיכום של המסקנות או הממצאים. מטרת התקציר לאפשר לקוראים הבוחנים את המאמר להחליט במהירות האם הוא עונה על צרכיהם.

מבוא

המבוא מתאר את הנושא או הבעיה הנחקרת, והכותבים יציגו בו את הנחת היסוד של טיעוניהם או את מטרת המחקר. המבוא עשוי גם לדון ברלוונטיות או בחשיבות של שאלת המחקר.
סקירה של מחקרים דומים וממצאים נקראת סקירת ספרות, והיא עשויה להופיע במבוא או בפרק נפרד.
פרטי ההוצאה

בעמוד הראשון של מאמר תמצאו בדרך-כלל את
שם כתב העת, מספר הגליון/כרך, ומספרי העמודים, של המאמר, אם ישנם. מידע זה הכרחי עבורך כדי להוסיף ציטוט של המאמר לעבודה שלך.

המידע לא תמיד רשום בצורה מסודרת בתחתית העמוד הראשון; הוא יכול להיות פרוש על-פני הכותרת העליונה והתחתונה של העמוד הראשון, או על-פני הכותרות של העמוד שמנגד, ובגרסאות מקוונות מסוימות של מאמרים הוא עלול לא להופיע כלל.

תרשימים, גרפים ומשוואות


מאמרים אקדמיים בדרך כלל כוללים תרשימים, גרפים, משוואות ונתונים סטטיסטיים הקשורים למחקר. תמונות הינן נדירות יותר והן תופענה רק אם הן קשורות באופן ישיר למחקר המוצג במאמר.

גוף המאמר


גוף המאמר בדרך כלל מוצג בחלקים, והוא כולל: מבוא, סקירת ספרות, פרק אחד או יותר המתארים את ניתוח הטענה, הניסוי או המחקר, ומסקנות – המסכמות את ממצאי המאמר. חלקים אלה עשויים לקבל כותרות, אך לא תמיד. כמו כן, לעיתים מאוחדים שני חלקים או יותר לחלק אחד. הטקסט עצמו הינו טכני מאוד בדרך-כלל, ומניח כי הקורא מכיר את הנושא. לכן, השימוש בשפה מקצועית, ראשי תיבות, ומונחים טכניים נעשה ללא הגדרתם.

מסקנה


מאמר אקדמי מסתיים במסקנה, בה הכותבים מסכמים את התוצאות של מחקרם. הכותבים עשויים גם לדון באופן בו ממצאיהם קשורים לתחומי ידע אחרים, או לעודד חוקרים להרחיב את מחקרם או לבצע מחקרי המשך.

רשימת מקורות ביבליוגרפיים

רוב המאמרים האקדמיים כוללים איזכורים רבים של פירסומים שנכתבו על ידי כותבים אחרים. ניתן למצוא את האיזכורים האלה מפוזרים לאורך המאמר כולו, כהערות שוליים בתחתית העמודים או הערות סופיות בסוף המאמר.
רוב העבודות מספקות רשימת מקורות בסוף העבודה וכל מקור שאוזכר בה תואם ציטוטים שסופקו בגוף העבודה. ניתן להשתמש ברשימה זו על מנת למצוא מאמרים אקדמיים נוספים וספרים בנושאים בהם עוסק המאמר.