לקבלת תוצאות ממאגר זה מחוץ לקמפוס, עליך לבצע התחברות מהבית


או

מאגרי מידע בניסוי מדריכים לחיפוש

.המערכת מאפשרת חיפוש, דפדוף וצפייה בכל פריטי המידע בקורסים אליהם אתם רשומים, או שבהם אתם מלמדים
.המערכת מאפשרת חיפוש, דפדוף וצפייה בכל פריטי המידע בקורסים אליהם אתם רשומים, או שבהם אתם מלמדים
.הגישה לפריטי המידע בכל קורס תתאפשר לרשומים ולמלמדים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד
.הגישה לפריטי המידע בכל קורס תתאפשר לרשומים ולמלמדים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד
.למידע נוסף: שימוש הוגן וזכויות יוצרים .למידע נוסף: שימוש הוגן וזכויות יוצרים