(ספרים, תזות, כלי אבחון, שאלונים, כתבי-עת (לא מאמרים מתוכם - (ספרים, תזות, כלי אבחון, שאלונים, כתבי-עת (לא מאמרים מתוכם -
.סרטים, תמונות, הקלטות שמע, חומר ארכיוני, מפות, תצלומי אוויר, תווים - .סרטים, תמונות, הקלטות שמע, חומר ארכיוני, מפות, תצלומי אוויר, תווים -
כל החומרים (אלקטרוניים ואחרים) זמינים לסטודנטים וחברי סגל של אוניברסיטת חיפה
:חפשו כאן
בחיפושאחד

מאמרים מתוך כתבי-עת ומתוך קבצים בעברית - מאמרים מתוך כתבי-עת ומתוך קבצים בעברית -
לקבלת תוצאות ממאגר זה מחוץ לקמפוס, עליך לבצע התחברות מהבית
:חפשו כאן
בחיפושאחד


.מאמרים מתוך כתבי-עת ומתוך ספרים בעיקר באנגלית אך גם במגוון שפות אחרות - .מאמרים מתוך כתבי-עת ומתוך ספרים בעיקר באנגלית אך גם במגוון שפות אחרות -
חומרים זמינים לאוכלוסיית אוניברסיטת חיפה במידה והספרייה מנויה עליהם
:חפשו כאן
EBSCO Discovery Service

או
מאגרי מידע בניסוי מדריכים לחיפוש

.המערכת מאפשרת חיפוש, דפדוף וצפייה בכל פריטי המידע בקורסים אליהם אתם רשומים, או שבהם אתם מלמדים
.המערכת מאפשרת חיפוש, דפדוף וצפייה בכל פריטי המידע בקורסים אליהם אתם רשומים, או שבהם אתם מלמדים
.הגישה לפריטי המידע בכל קורס תתאפשר לרשומים ולמלמדים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד
.הגישה לפריטי המידע בכל קורס תתאפשר לרשומים ולמלמדים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד
.למידע נוסף: שימוש הוגן וזכויות יוצרים .למידע נוסף: שימוש הוגן וזכויות יוצרים