אוניברסיטת חיפה - ספריה מערכת הזמנת חדרי דיון

הזמנת חדרי דיונים בספריה
מדריך למשתמש
User's guide (in English)
סרטון הדרכה
חזרה למערכת

דף הבית של הספריה