LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

השאלת פרטי מדיה

השאלה והחזרה של פריטי המדיה מתבצעות בדלפק השרות המרכזי הממוקם בכניסה למתחם שמורים-מדיה. איחור בהחזרת פריטים מכל אוספי המדיה גורר קנסות ומניעת שרותי השאלה כלל ספריתיים.תקליטורים ודיסקטים ניתנים להארכה והזמנה. ניתן לבדוק משך תקופת השאלה בקטלוג הספריה בסעיף מיקום ועותקים.אנא בדקו השאלותיכם בקישור: "החשבון האישי - השאלות והזמנות".

 

ספרים:
מושאלים בהשאלת לילה:
- ימים א'-ד': משעה 17:45 עד 10:00 בבוקר למחרת.
- יום ה': משעה 15:45 עד יום א' בשעה 10:00.
- יום ו': משעה 08:30 עד יום א' בשעה 10:00.


תקליטורי שמע ושקופיות, DVD, קלטות וידאו:
מושאלים לקהיליית האוניברסיטה לצורך הוראה בתחומי הקמפוס, למשך השיעור בלבד.

DVD:
יש להזמין את הסרטים המיועדים להקרנה בשיעור. בטלפון 04-8249129, 04-8240128
או בדוא"ל: media@univ.haifa.ac.il

השאלת DVD למרצים:
- שלושה ימים
השאלה לסטודנטים:
ללילה:
- ימים א'-ד' משעה 17:45 עד 10:00 בבוקר למחרת
- יום ה: משעה 15:45 עד יום א' בשעה 10:00 בבוקר
- יום ו': משעה 08:30 עד יום א' בשעה 10:00 בבוקר
*סרטים מוזמנים לא יושאלו.

מפות ותצלומי לווין:
- מושאלים למשך שבוע

 

תקליטורים המצורפים לספרים:
- מושאלים למשך שבוע וניתנים להארכה והזמנה.

תמלילי הצגות:
- מושאלים למשך שבוע
* משך תקופת ההשאלה עשוי להשתנות בהתאם לצורכי הלימוד והמחקר באוניברסיטה.