כתבי עת באישור ות"ת

מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שנקבע על ידי ות"ת, מורכב מרכיב הוראה ומרכיב מחקר. מרכיב המחקר נועד לשקף את תפוקות המחקר של אוניברסיטה על-פי מדדים אובייקטיביים, והוא כולל מדד לפרסומים (היקף המאמרים המדעיים של חברי הסגל באוניברסיטאות) ומדד להשפעה המדעית של המיוחסת למאמרים אלה (שנמדדת על-ידי ה Impact Factor של כתבי העת שבהם הופיעו המאמרים). לפיכך, תקציבי האוניבריסטאות מושפעים מבחירתם של החוקרים לגבי כתבי העת שבהם הם בוחרים לפרסם.

רכיב הפרסומים של ות"ת מבוסס על כתבי עת הנכללים במאגרים הבאים (תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2019, רלוונטי לפרסומים של שנת 2017 במודל):
1. בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה: (Science Citation Index Expanded (SCIE
2. בתחומי מדעי החברה: (Social Science Citation Index (SSCI
3. בתחומי מדעי הרוח והאומנויות: (Arts & Humanities Citation Index (AHCI
4. "מקורות מתפתחים" במגוון תחומים: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
5. בתחום הפסיכולוגיה: PsycINFO
6. בתחום החינוך: Education Source (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
7. בתחום החינוך: ERIC
8. פרסומים בעברית ובערבית: כתבי עת פעילים המופיעים במפתח חיפה (רשימת כתבי העת בקובץ pdf) [רשימה מעודכנת ליוני 2019]


* מאגרים 1-4 כוללים את מרבית כתבי העת שבמודל, והם המקורות למאגר הביבליוגרפי Web of Science (Core Collection).
** עד לאוגוסט 2019 נכללו ברשימה גם המאגרים Sociological Abstracts (סוציולוגיה), Econlit (כלכלה), ABI/INFORM (מינהל), IPSA (מדעי המדינה), וכן פרסומים ממאגר מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך.

אתר האינטרנט Ulrichsweb מאפשר לראות את רשימת המאגרים שבהם נכלל כל כתב-עת. לשימושכם: מדריך לשימוש באתר (pdf).