כתבי עת באישור ות"ת

מודל התקצוב החדש של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שנקבע על ידי ות"ת, מורכב מרכיב הוראה ומרכיב מחקר. מרכיב המחקר נועד לשקף את תפוקות המחקר של אוניברסיטה על-פי מדדים אובייקטיביים, והוא כולל מדד לפרסומים (היקף המאמרים המדעיים של חברי הסגל באוניברסיטאות) ומדד ל-Impact המדעי של מאמרים אלה (שנמדד על-ידי ה Impact Factor של כתבי העת שבהם הופיעו המאמרים). לפיכך, תקציבי האוניבריסטאות מושפעים מבחירתם של החוקרים לגבי כתבי העת שבהם הם בוחרים לפרסם.

רכיב הפרסומים של ות"ת מבוסס על כתבי עת הנכללים במאגרים הבאים:
1. בתחומי מדעי הרפואה, הטבע והטכנולוגיה: (Science Citation Index Expanded (SCIE
2. בתחומי מדעי החברה: (Social Science Citation Index (SSCI
3. בתחומי מדעי הרוח והאומנויות: (Arts & Humanities Citation Index (AHCI
4. "מקורות מתפתחים" במגוון תחומים: Emerging Sources Citation Index (ESCI) [לגבי פרסומים משנת 2017 ואילך]
5. בתחום הפסיכולוגיה: PsycINFO
6. בתחום הסוציולוגיה: Sociological Abstracts (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
7. בתחום החינוך: ERIC
8. בתחום החינוך: Education Source (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
9. בתחום הכלכלה: Econlit
10. בתחום המינהל:ABI/INFORM (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
11. בתחום מדעי המדינה: (International Political Science Abstracts (IPSA (רשימת כתבי העת בקובץ excel)
12. פרסומים בעברית ובערבית: כתבי עת פעילים המופיעים במפתח חיפה (רשימת כתבי העת בקובץ pdf) [רשימה מעודכנת ליוני 2019]
13. פרסומים הנכללים במאגר מכון סאלד בנושאי מדעי החברה והחינוך

* מאגרים 1-4 כוללים את מרבית כתבי העת שבמודל, והם המקורות למאגר הביבליוגרפי Web of Science (Core Collection).

אתר האינטרנט Ulrichsweb מאפשר לראות את רשימת המאגרים שבהם נכלל כל כתב-עת. לשימושכם: מדריך לשימוש באתר (pdf).