קישורים נוספים בנושא מלחמת העולם הראשונה

ארץ ישראל –מלחמת העולם הראשונה –
תמונות מאלבומים וארכיונים שנתרמו למרכז למדיה דיגטלית בספריה


World war 1914 1918 israel digital images


'First World War 'Official Photographs


 Photos of The Great War


Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1


World War I in Photos


World War One official British photographs


First World War postcardsPropaganda Postcards


postcards-archive photographs

First World War.com - Memoirs & Diaries