תכנית יום העיון

9:30 - 9:45        התכנסות

9:45 - 10:00      ברכות
                         נעמי גרידינגר, מנהלת ספריית אוניברסיטת חיפה

                          "על ענת" דברים לזכרה
                         מיכל גרשטיין, ראש תחום שירותי השאלה, ספריית אוניברסיטת חיפה

10:00 - 10:30    השאלה בין-ספרייתית: שיתופי פעולה בין מוסדות ישראליים
                         ד"ר לין פורת, ראש תחום השאלה בין-ספרייתית, ספריית אוניברסיטת חיפה

10:30 - 11:00    ניטור פרסומים מדעיים בישראל (CRIS)
                         יאיר אבן-זוהר, ספרן יעץ, ספריית אוניברסיטת חיפה


11:00 - 11:15    הפסקת קפה

11:15 - 11:45    שיקולים אסטרטגיים וכלכליים בהסכמי קונסורציום-מו"לים
                         ד"ר סיגל להב שר, מלמ"ד

11:45 - 12:15   שת"פ של הספרייה בפרויקט הלאומי "תרבות חזותית ואמנויות הבמה", ובמאגד האירופאי Dariah
                        אורה זהבי, ראש ענף מדיה, אוספים שמורים וארכיונים, ספריית אוניברסיטת חיפה


12:15 - 12:45   ארוחה קלה

12:45 - 13:15  אתגר ה'ביחד' : דינמיקה של עשייה שיתופית בוועדה המתמדת של מנהלי הספריות האוניברסיטאיות
                       שלומית פרי, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, אוניברסיטת תל אביב

13:15 - 13:45 ניסיון להקמת מאגר תזות שיתופי – הפורום להשכלה נגישה
                       ד"ר לין פורת, ראש תחום השאלה בין-ספרייתית, ספריית אוניברסיטת חיפה

13:45 - 14:00  סיכום ותודות

 

קהל יעד: ספרנים מהאקדמיה ואנשי מקצוע בתחום הספריות

תוכנית יום העיון מהווה אישור כניסה לקמפוס